Kancelaria ubezpieczeniowo-finansowa Joanna Dywan

Tel. kom. + 48 600 016 669

Życie i zdrowie

Ubezpieczenia i polisy zdrowotne i na życie

zdrowie

Pakiety: VIP, Premium, Standard
Możliwość zawarcia polisy, w ramach której:
– wypłacane jest odszkodowanie
– zwracane są koszty leczenia, rehabilitacji, pobytów w szpitalu, niezdolności do pracy, a nawet operacji plastycznych na skutek Nieszczęśliwego Wypadku;

Polisa ta gwarantuje pokrycie kontuzji spowodowanych rekreacyjnym uprawianiem sportu – ludzi aktywnych i mających wysoki stopień ryzyka zawodowego.

Wysokie Sumy Ubezpieczenia do 10 000 do 1000000 i niska składka

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie:
– wizyta lekarska (maks. 3 x w ciągu roku z tytułu nagłego zachorowania)
– transport medyczny do lub z placówki medycznej oraz miedzy placówkami medycznymi
– opieka pielęgniarki w szpitalu – limit 300 zł
– opieka nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi w czasie hospitalizacji ubezpieczonego
– opieka nad zwierzętami w czasie hospitalizacji ubezpieczonego – limit 800 zł
– organizacja lub pokrycie kosztów pobytu rodzica w szpitalu w razie zachorowania lub wypadku dziecka – limit 500 zł
– opieka nad dzieckiem w razie zachorowania lub wypadku w sytuacji gdy rodzić nie może korzystać ze zwolnienia lekarskiego (2 razy w ciągu roku) – maks. przez 2 dni
– pomoc medyczna za granicą – organizacja i pokrycie kosztów 1 wizyty lekarskiej – 1 wizyta maks. do 200 euro

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek
– wizyta pielęgniarki- opieka domowa po min. 3-dniowej hospitalizacji- dostarczenie leków zaleconych przez lekarza – limit 800 zł- wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800 zł- dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800
– organizacja rehabilitacji – limit 1500 zł
– pomoc pielęgniarki przy opiece nad nowonarodzonym dzieckiem – instruktaż – limit 200 zł
gdy zajdzie trudna sytuacja losowa (zgon małżonka, dziecka, rodzica, poważne zachorowanie)
– pomoc psychologa
gdy pogorszy się zdrowie w wyniku utraty pracy
– pomoc psychologa – limit 500 zł- pomoc w poszukiwaniu pracy- pakiet informacyjny- infolinia pracownicza
na życzenie ubezpieczonego
– transport rodzica ubezpieczonego na wizytę kontrolną + osobisty asystent – 1 raz w roku- zdrowotne usługi informacyjne np. na temat badań, działania leków- telefoniczna konsultacja lekarska- infolinia „Baby Assistance”

Call Now Button