Kancelaria ubezpieczeniowo-finansowa Joanna Dywan

Tel. kom. + 48 600 016 669

Wypadki i rehabilitacja

Ubezpieczenie leczenia i rechabilitacji po wypadku

wypadki

WYPŁATA PIENIĘDZY W RAZIE PROBLEMÓW ZE ZDROWIEM:

1. Leczenie w szpitalu – wypłata pieniędzy po pobycie w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia
2. Poważna choroba – wysokie sumy ubezpieczenia na leczenie lub spłatę kredytu już po diagnozie bez konieczności okazywania faktur i oświadczeń o wydatkach na leczenie (możliwość ubezpieczenia wraz z partnerem i/lub dzieckiem)
3. Utrata zdolności do pracy wysokie sumy ubezpieczenia na utrzymanie standardu życia jeśli z powodu choroby lub wypadku będziesz trwale i całkowicie niezdolny do jakiejkolwiek pracy
4. W ramach polisy Możesz mieć możliwość skonsultowania diagnozy medycznej z lekarzami z najlepszych światowych klinik
5. Po wypadku – wsparcie finansowe, by łatwiej radzić sobie z jego skutkami
jak np. opłacenie kosztów opieki medycznej, pielęgniarskiej, rehabilitacji, a także na przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej

ZDROWIE RODZINY NA CO DZIEŃ to:
• prywatna opieka medyczna
• możesz korzystać z badań diagnostycznych i profilaktycznych oraz z szerokiego zakresu drobnych zabiegów
• lekarskie wizyty domowe i dowóz leków do domu

Call Now Button