Kancelaria ubezpieczeniowo-finansowa Joanna Dywan

Tel. kom. + 48 600 016 669

Firma

Ubezpieczenia firmowe

firma

Pakiety: VIP, Premium, Standard
Możliwość zawarcia polisy, w ramach której:
– wypłacane jest odszkodowanie
– zwracane są koszty leczenia, rehabilitacji, pobytów w szpitalu, niezdolności do pracy, a nawet operacji plastycznych na skutek Nieszczęśliwego Wypadku;

Polisa ta gwarantuje pokrycie kontuzji spowodowanych rekreacyjnym uprawianiem sportu – ludzi aktywnych i mających wysoki stopień ryzyka zawodowego.

Wiele branż, zwłaszcza przeżywających dynamiczny rozwój, cierpi na niedobór odpowiednich kandydatów do pracy.
Na rynek pracy co roku wchodzi mniej osób. Wróży to firmom nadchodzące problemy z zatrudnieniem. Niektórzy przedsiębiorcy, dostrzegając te zmiany, starają się zatrzymywać w firmie najlepszych pracowników i zrekrutować kolejnych, chroniąc ich przed czujnym okiem konkurencji i oferując elastyczne godziny pracy, luźną atmosferę czy dodatkowe benefity pozapłacowe. Atrakcyjne świadczenia dodatkowe powinny być zawsze dostosowane do potrzeb pracowników. Ostatnio coraz częściej stosowanym rozwiązaniem są ubezpieczenia i pakiety medyczne finansowane lub współfinansowane przez pracodawcę.

Ja ze swej strony proponuję dostosowanie ubezpieczenia pracowniczego tak aby spełniało oczekiwania zarówno singli jak i osób pozostających w związkach partnerskich – formalnych i nieformalnych. Dodatkowo dla kadry zarządzającej pakiety Vip, w których otrzymają dużo wyższe sumy ubezpieczenia. Wszyscy pracownicy mogą skorzystać z Pracowniczych Programów Emerytalnych, które właściwie stworzone zacementują związek pracownika z pracodawcą na długie lata przy obopólnych korzyściach. Od 01 stycznia 2019 roku najprawdopodobniej pracodawcy nie będą mieli wyboru i stopniowo, co kwartał od największych gigantów po małych przedsiębiorców obowiązkowo będą tworzyli Pracownicze Programy Kapitałowe. Ważne jest to, że program dla przedsiębiorcy będzie obowiązkowy dla pracownika dobrowolny. A zatem może warto już dziś pomyśleć z której strony dotknąć tego tematu aby nie być zaskoczonym i płynnie przejść przez ten jakże istotny temat. Jednocześnie zachęcam do takiego tworzenia programów ubezpieczeniowych i planów emerytalnych aby pracodawca również miał z nich korzyść.

Ochrona majątku firmy:
Oferuję dopasowanie ubezpieczenia do potrzeb zarówno dużych przedsiębiorców jak również małych i średnich firm. Dla klientów potrzebujących szerokiego zakresu ochrony tworzę indywidualne, dedykowane rozwiązania, które m.in. zawierają:
1. Ubezpieczenie majątku firmy od następstw zdarzeń losowych
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
3. Ubezpieczenie maszyn od awarii
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń lub awarii
5. Ubezpieczenie ryzyk budowy lub montażu w trakcie realizacji inwestycji budowlanych lub montażowych
6. Ubezpieczenie ryzyk w takich branżach jak: spożywcza, restauracyjna, kosmetyczna, fryzjerska i inne usługi

Call Now Button