Kancelaria ubezpieczeniowo-finansowa Joanna Dywan

Tel. kom. + 48 600 016 669

Wiele branż, zwłaszcza przeżywających dynamiczny rozwój, cierpi na niedobór odpowiednich kandydatów do pracy.

Na rynek pracy co roku wchodzi mniej osób. Wróży to firmom nadchodzące problemy z zatrudnieniem. Niektórzy przedsiębiorcy, dostrzegając te zmiany, starają się zatrzymywać w firmie najlepszych pracowników i zrekrutować kolejnych, chroniąc ich przed czujnym okiem konkurencji i oferując elastyczne godziny pracy, luźną atmosferę czy dodatkowe benefity pozapłacowe. Atrakcyjne świadczenia dodatkowe powinny być zawsze dostosowane do potrzeb pracowników.

Ostatnio coraz częściej stosowanym rozwiązaniem są ubezpieczenia i pakiety medyczne finansowane lub współfinansowane przez pracodawcę.

Ja ze swej strony proponuję dostosowanie ubezpieczenia pracowniczego tak aby spełniało oczekiwania zarówno singli jak i osób pozostających w związkach partnerskich – formalnych i nieformalnych. Dodatkowo dla kadry zarządzającej pakiety Vip, w których otrzymają dużo wyższe sumy ubezpieczenia. Wszyscy pracownicy mogą skorzystać z Pracowniczych Programów Emerytalnych, które właściwie stworzone zacementują związek pracownika z pracodawcą na długie lata przy obopólnych korzyściach.

Od 01 stycznia 2019 roku najprawdopodobniej pracodawcy nie będą mieli wyboru i stopniowo, co kwartał od największych gigantów po małych przedsiębiorców obowiązkowo będą tworzyli Pracownicze Programy Kapitałowe. Ważne jest to, że program dla przedsiębiorcy będzie obowiązkowy dla pracownika dobrowolny. A zatem może warto już dziś pomyśleć z której strony dotknąć tego tematu aby nie być zaskoczonym i płynnie przejść przez ten jakże istotny temat. Jednocześnie zachęcam do takiego tworzenia programów ubezpieczeniowych i planów emerytalnych aby pracodawca również miał z nich korzyść.

Życie i zdrowie

Ubezpieczenia i polisy zdrowotne i na życie

Pakiety: VIP, Premium, Standard
Możliwość zawarcia polisy, w ramach której:
– wypłacane jest odszkodowanie
– zwracane są koszty leczenia, rehabilitacji, pobytów w szpitalu, niezdolności do pracy, a nawet operacji plastycznych na skutek Nieszczęśliwego Wypadku;

Polisa ta gwarantuje pokrycie kontuzji spowodowanych rekreacyjnym uprawianiem sportu – ludzi aktywnych i mających wysoki stopień ryzyka zawodowego.

zdrowie
dom

Dom

Ubezpieczenie domu, mieszkania

Ochrona majątku:
• dom lub mieszkanie
• dom letniskowy
• dom w budowie
• podróż
• NNW
• rower
• OC w życiu prywatnym

Firma

Ubezpieczenia w firmie

Wiele branż, zwłaszcza przeżywających dynamiczny rozwój, cierpi na niedobór odpowiednich kandydatów do pracy.

Na rynek pracy co roku wchodzi mniej osób. Wróży to firmom nadchodzące problemy z zatrudnieniem. Niektórzy przedsiębiorcy, dostrzegając te zmiany, starają się zatrzymywać w firmie najlepszych pracowników i zrekrutować kolejnych, chroniąc ich przed czujnym okiem konkurencji i oferując elastyczne godziny pracy, luźną atmosferę czy dodatkowe benefity pozapłacowe.

firma
ub-grupowe

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenia grupowe w szkole lub pracy

Co zapewnia ubezpieczenie grupowe ?
• Posiadanie w firmie Grupowego Ubezpieczenia Na Życie podnosi atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń. Zapewnia ono pomoc finansową pracownikom i ich rodzinom w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych
• Daje możliwość swobodnego kształtowania sum i zakresu ubezpieczenia zależnie od potrzeb i możliwości podmiotu finansującego składkę (osób przystępujących do umowy, lub pracodawcy).

Wypadki i rehabilitacja

Ubezpieczenie leczenia i rechabilitacji po wypadku

WYPŁATA PIENIĘDZY W RAZIE PROBLEMÓW ZE ZDROWIEM:

1. Leczenie w szpitalu – wypłata pieniędzy po pobycie w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia
2. Poważna choroba – wysokie sumy ubezpieczenia na leczenie lub spłatę kredytu już po diagnozie bez konieczności okazywania faktur i oświadczeń o wydatkach na leczenie (możliwość ubezpieczenia wraz z partnerem i/lub dzieckiem).

wypadki
opieka

Prywatna opieka medyczna

Ubezpieczenia i pakiety medyczne

Analizując różne dane Polacy wydają ok 40 mld rocznie na leczenie z własnej kieszeni. Od kilku lat sukcesywnie zwiększa się kwota jaką wydajemy na badania i konsultacje w prywatnych gabinetach lekarskich.

Na wybór takiego rozwiązania w sytuacji kiedy potrzebujemy konsultacji lekarskiej lub badań składa się szereg czynników, w tym czas oczekiwania na wizytę.

Call Now Button