Kancelaria ubezpieczeniowo-finansowa Joanna Dywan

Tel. kom. + 48 600 016 669

Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie organizacji szkolenia z zakresu

Udzielania Pierwszej Pomocy

Zakres szkolenia obejmuje:

I cz. Teoretyczna:

 1. Definicja pierwszej pomocy,
 2. Przepisy prawa z zakresu pierwszej pomocy,
 3. Pierwsza pomoc- postępowanie ratunkowe,
 4. Rozpoznanie stanu zagrożenia zdrowia i życia,
 5. Omdlenia, zadławienia, zachłyśnięcia – definicje i pierwsza pomoc w tych przypadkach
 6. Postępowanie w niedrożności dróg oddechowych spowodowane ciałem obcym,
 7. Zatrucia – zasady ogólne i pierwsza pomoc,
 8. Epilepsja – co to za stan, jak pomóc, czym można zaszkodzić,
 9. Krwawienie z nosa – jakie podjąć działanie?
 10. Cukrzyca – hipo – hiperglikemia- jak rozpoznać i co zrobić w każdym z tych przypadków
 11. Rany
 12. Porażenie prądem,
 13. Oparzenia, Odmrożenia, Wstrząsy – zasady pierwszej pomocy w takich sytuacjach
 14. Zawał serca,
 15. Pozycja boczna ustalona,
 16. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne,
 17. Meldunek z wypadku

II cz. Praktyczna:

 1. Z użyciem fantomu określającego efektywność uciśnięć klatki piersiowej,
 2. Z użyciem AED – (automated external defibrillator) Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego

Szkolenie przeprowadza  uprawniony Ratownik Medyczny

Call Now Button